PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W ZWOLENIU

 
 

 
 

  UWAGA !!!

Rodzice (prawni opiekunowie)
kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu zobowiązani
są do
złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do dnia 29 kwietnia 2016r.
Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców /prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Oświadczenie można pobrać w sekretariacie Publicznego Przedszkola Nr 1 (pokój nr 1) oraz na stronie w zakładce REKRUTACJA.

 
 


 

 
 

 
"Zwoleniaczek pod jedynką to przedszkole doskonałe
nawet beksa z kwaśną minką bawi się tu doskonale."

Publiczne Przedszkole Nr 1
ul. Kościuszki 11
26-700 Zwoleń
tel. 048-676-24-41

e-mail: przedszkolezwolen@wp.pl
Jesteś gościem naszej strony.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
         
 

 
 

PPNR1©2008.Opracowanie:MPP